Karaburun’da biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’in Özel Etraf Müdafaa Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun yarımadasında, insan ve tabiat istikrarının sürdürülebilir olması, tabiat, kültürel, tarihi estetik bedellerinin korunması ismine Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi’nde çalışmalar son hız devam ediyor.

Ülkemizde kara, kıyı ve deniz muhafaza alanları bakımından, kapsadıkları coğrafya nedeniyle hayli kıymetli bir yeri olan “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”nde, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına ağır bir halde, özveriyle ve titizlikle devam ediyor.

Hedef insan ve tabiat sürdürülebiliriği

Bu bölgede Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde 2020 yılının Eylül ayından beri devam eden bir proje gerçekleştiriliyor. Yürütülen proje, Karaburun yarımadasındaki kıyı alanlarda insan ve tabiat istikrarının sürdürülebilir olması; bu bölgelerdeki doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik bedellerin gelecek jenerasyonlara aktarılması ve tanıtılması açısından büyük değer taşıyor. Bu kapsamda bahse husus alanda “biyoçeşitlilik” araştırmaları yapılıyor.

Çalışmaların kapsadığı bölgeler

Mordoğan mevkiinde bulunan Küçük-Büyük Ayıbalığı Koyu’ndaki mağaralar, Karaburun merkezinde yer alan Büyük-Küçük Ada, Kalecik Mevkii, Bozköy Barajı, Badembükü, Tuzla Koyu ve İris Gölü, proje kapsamında incelenen ve çalışmalar yapılan bölgelerden sırf birkaçı.

Karaburun yarımadası bilhassa yarasalar, küçükbaş hayvanlar, yaban domuzu, sürüngenler vekuş tipleri için ömür alanı sunuyor.

Kum zambağına özel ilgi

Bu yerlerden Badembükü’nde bulunan ve çok özel bir bitki çeşidi olan Kum zambağı, tabiatta sırf deniz kıyısı kumsallarında kendini gösteren bir çeşittir. Jenerasyonu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu bitki çeşidi için en büyük tehdit yapılaşmadır. Kum Zambağı, kozmetik eser üretiminde kullanılırken, yurtdışına çıkarılması yasaklanmıştır.

Yarımadada korunması gerekli sulak alanlardan biri olan İris Gölü ise Kuzey ve Güney Ege göç bölgesi içerisindeki balıkçılar ve leylekler için kıymetlidir. Anadolu-Balkan pürtüklü semenderi için de bir hayat alanıdır.

Nesli tükenmekte olan tiplere ortam sunuyor

Bitkisel manada özel cinslerin olduğu Karaburun ÖÇKB, bir yandan kuşağı tükenmekte olan cinsler için hayat ortamı sunarken öbür yandan korunmasına da imkan tanıyor.

Önemli kuş alanı olarak tanımlanan Karaburun yarımadasında 258 adet kuş çeşidi belirlenmiş, bunlardan 17 tanesi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşırken 14 tanesi de Karaburun’a özel olarak kayda geçilmiştir.

6 balık taksonu yeni kayıtlara geçti

Karaburun-Ildır körfezi ÖÇKB iç suları için 6 adet balık taksonu yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.

Yine Omurgasız hayvanlar kategorisinde 46 taksonun 34’ü ÖÇKB için yeni kayıt olarak saptanmıştır. İncelemelerde bu omurgasız hayvan tiplerinden 3’ünün endemik çeşit olduğu not edilmiştir.

18 farklı habitata sahip

Bölgede 18 adet farklı habitat tipi tespit edilmiştir. Proje alanında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen bilgilere nazaran alanda; 2 adet tohumsuz bitki, 489 adet tohumlu bitki keşfedilmiştir. Bu bitkilerden 80 tanesi, Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşımaktadır.

Arazi çalışmalarında 21 adet göğüslü tipine rastlanmış, bu cinslerden 3 tanesi uzun kulaklı yarasa olmakla bir arada ÖÇKB için yeni kayıttır. Çalışmalarda 20 adet sürüngen kayıt altına alınmıştır.

21 aylık çalışmada 1106 flora

Uzman takımlarca bu güne kadar 21 aydır yerde yürütülen ağır çalışmalar sonucunda teşhisi tamamlanarak kayıt altına alınan toplam 1106 adet flora ve fauna taksonu mevcuttur. Bunlardan 142’si, ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyan taksonlardır.

Proje yılsonunda tamamlanarak mevcut durum ortaya çıkarılacak

Tüm çalışmalar, memleketler arası muahedeler ve mukaveleler çerçevesinde yapılmış olup projenin bu yılın sonunda tamamlanmış ve raporlanmış olması öngörülmektedir.

Rapordaki sonuçlara nazaran bölgede fizikî bir altyapı planlaması yapılacak, stratejik manada sürdürülebilir planlar tekrar gözden geçirilerek mevcut durum ortaya konacak.

Yorum yapın