Bakan Özer’den eğitim sistemine ilişkin üç önemli kitap çalışması

Milli Eğitim Bakanı Özer’in Türkiye’deki eğitim sistemine ait çalışmalarının yer aldığı üç eser, Maltepe Üniversitesi’nin yayınları ortasında raflardaki yerini aldı.

EĞİTİM SİYASETLERİNDE SİSTEMİK UYUM

Mahmut Özer, bu çalışmasında, eğitim sistemi­mizdeki birçok sorunun temel eğitimdeki eşit­sizliklerden kaynaklandığını pek açık biçim­de ortaya koyuyor.

Eğitim ıslahatının okul dışı faktörleri gözeten eğitim siyasetleriyle destek­lenmesi gerektiğini, bunun da lakin bir toplum­sal mutabakat yerinde gerçekleştirilebileceği hakikatini çalışmasının merkezine yerleştiriyor.

Heybesinde rektörlük, ÖSYM Başkanlığı ve MEB Bakan Yardımcılığı ve tahminen de en değerlisi bir bilim adamı olarak tecrübeleri bulunan Özer, bu sayede eğitim sisteminin çok farklı katmanlarına bütüncül bir yaklaşımla bakabilmiş. Bunu yaparken ulusla­rarası araştırmalara başvurmuş, yeni gelişmeleri ve yaklaşımları ayrıntılı bir biçimde incelemiş. İnce­lemesini orada bırakmayıp Türkiye’nin gereksinimleri çerçevesinde siyaset teklifleri geliştirmiş.

TÜRKİYE’NİN MESLEKİ EĞİTİM İLE İMTİHANI

Mesleki eğitim, Türkiye’de eğitime ait tartışmaların başında gelmektedir. bilhassa katsayı uygulamasından sonra mesleksel eğitim; tüm eğitim tartışmalarının odağını oluşturmuş ve ilgili tüm bölümler tarafından uygunlaştırılması ile ilgili çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu sonrası mesleksel eğitimde biriken problemlerin tahlili istikametinde iki yılda çok değerli adımlar atmıştır. bilhassa Covid-19 salgını ile gayret günlerinde mesleksel eğitim kurumlarının maskeden teneffüs aygıtına kadar çok sayıda eser geliştirmeleri ve sundukları hizmetler, toplumun tüm kesitleri tarafından takdirle karşılanmıştır.

Mahmut Özer bu kitapta, bir taraftan mesleksel eğitimde biriken problemler, problemlerin art planları ve geliştirilen tahlil tekliflerini kapsamlı bir biçimde ele alırken: öteki taraftan 2023 Eğitim Vizyonu sonrası MEB tarafından mesleksel eğitimi güçlendirmek için atılan adımları detaylı olarak pahalandırıyor. Özer, ayrıyeten gelinen noktada mesleksel eğitimi daha fazla güçlendirebilmek için iş piyasasında ve yükseköğretimde atılması gereken yeni adımlara da değiniyor.

Bu kapsamda elinizdeki kitap, Türkiye’de mesleki eğitime tarihsel bir bakış sağladığı gibi gelecek projeksiyonlarına da yer veriyor.

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜME VE DÖNÜŞÜM

Ülkemizin milletlerarası rekabette üst sıralarda yer almaya devam etmesinin, ekonomik ve toplumsal açıdan daha da ileri gidebilmesinin yolu kaliteli eğitimden geçer. Bu yaklaşımla Türkiye, yükseköğretim sisteminde son yıllarda değerli yenilikleri hayata geçirmiş, büyük atılımlar yapmış ve kaç başarılara imza atmıştır.


Yükseköğretime ivme kazandırma konusu, gündemin değerli bir modülü olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme ve Dönüşüm, mevzuyu birçok cepheden ele almak suretiyle saha tecrübeleri ekseninde kıymetlendirmektedir. Prof. Dr. Mahmut Özer’in; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, ÖSYM Başkanlığı ve MEB Bakan Yardımcılığı vazifeleri sırasında edindiği deneyimleri ve akademik çalışmaları ışığında, yükseköğretimin hem lokal hem de ulusal ölçekte kalitesinin yükseltilmesi için kaleme aldığı yazılarından oluşan bu çalışma, eğitimde vizyon ve misyon sahibi olmayı somutlamaktadır.

Eser, yükseköğretimde performansı arttırmaya yönelik görüş ve tahlillerinin yanı sıra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılan projeler çerçevesinde ÖSYM sistemini pahalandıran akademik makaleler ve gazete yazılarıyla, araştırmacılar için müracaat kaynağı niteliğindedir.

Yorum yapın