AÖF yaz okulu imtihanı ne vakit? AÖF yaz okulu imtihanı yüz yüze mi yapılacak?

Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar öğrenciler AÖF yaz okulu imtihanına katılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu imtihanı giriş dokümanı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya nazaran yaz okulu imtihanı yüz yüze gerçekleştirilecek.

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu imkanı sunuluyor. Müracaat süreçlerinin tamamlayan öğrenciler artık imtihanın gerçekleşeceği tarihi beklemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda kayıtları tamamlanan AÖF yaz okulu imtihanı 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU İMTİHANI NE VAKİT?

Açıköğretim Sistemine nazaran öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu İmtihanı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika müddet verilecek. Muvaffakiyet notu alt hudut kıymet 35’tir. Muvaffakiyet not alt hududu altındaki öğrenciler FF alacak.

AÖF İMTİHAN YERİ ÖĞRENME SAYFASI

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ EVRAKI YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yapılan duyuruya nazaran yaz okulu imtihan giriş evrakı aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

SINAV KIYMETLENDİRME SÜRECİ

Sınavların kıymetlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve İmtihan Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Kıymetlendirme Sistemi Esasları”na nazaran belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve karşılık kâğıdı olarak iki cins evrak kullanılmaktadır. İmtihanların kıymetlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi süreç usulleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu mühlet geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin yanıtı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanıt kâğıdında kesinlikle ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin ismi yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm imtihanlar çoktan seçmeli test biçiminde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında bedellendirilmektedir. Bu imtihanlarda öğrencilerin, derslerin her birinden farklı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) yahut dört (A,B,C,D) kitapçık çeşidi kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve kıymetlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken konular ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Konseyi Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, imtihan sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış karşılığın bir yanlışsız karşılığı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken yanlışsız yanıtlarınızın sayısından yanlış yanıtlarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı imtihanla ilgili ham puanınız olacaktır.

Yorum yapın